Dự kiến tăng mức khống chế chi phí lãi vay lên 30%

0 Thanh Niên Online

Quy định này nhằm tháo gỡ khó khăn, bức xúc đối với cộng đồng doanh nghiệp trong 3 năm qua về quy định khống chế chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết ở mức 20%.

Bộ Tài chính sửa đổi quy định khống chế chi phí lãi vay của doanh nghiệp /// Ngọc Thạch Bộ Tài chính sửa đổi quy định khống chế chi phí lãi vay của doanh nghiệp - Ngọc Thạch
Bộ Tài chính sửa đổi quy định khống chế chi phí lãi vay của doanh nghiệp
Ngọc Thạch
Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo hướng tăng khống chế chi phí lãi vay lên 30% thay vì mức 20% như hiện nay.
Theo quy định hiện nay về “Xác định chi phí tính thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết” là “Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.
Dự thảo sửa đổi, bổ sung theo hướng “Giao dịch vay, cho vay của người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết” là tổng chi phí lãi vay thuần phát sinh trong kỳ của người nộp thuế (chi phí lãi vay bù trừ với doanh thu lãi tiền gửi, tiền cho vay) được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay thuần cộng chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.
Trong đó quy định doanh thu lãi tiền gửi, tiền cho vay và các khoản có tính chất tương tự xác định theo quy định của pháp luật về kế toán và thuế. Còn chi phí lãi vay bao gồm chi phí lãi vay và các khoản có tính chất tương tự lãi vay, bao gồm cả chi trả tiền vay được tính vào giá trị đầu tư theo quy định của pháp luật về kế toán và thuế.
Trường hợp tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay thuần cộng chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế nhỏ hơn hoặc bằng 0, chi phí lãi vay thuần phát sinh trong kỳ được chuyển toàn bộ và liên tục vào chi phí lãi vay thuần được trừ theo quy định để xác định thu nhập chịu thuế của 5 năm tiếp theo theo quy định xác định lỗ và chuyển lỗ của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Quy định này không áp dụng với người nộp thuế là đối tượng áp dụng của luật Các tổ chức tín dụng và luật Kinh doanh bảo hiểm; không áp dụng đối với các giao dịch vay, cho vay của các dự án công ích, xã hội, dự án mục tiêu, trọng điểm thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội và Chính phủ, được Bộ Tài chính thẩm định phương án tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Dự kiến Nghị định này được áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2019 trở đi.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm