Phí rút tiền ATM dự kiến tăng gấp 4 lần

0 Thanh Niên Online
Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia (Napas) đầu tháng 5 đã gửi công văn đến các ngân hàng bổ sung phí chia sẻ giao dịch rút tiền ATM đối với tổ chức thành viên chỉ tham gia chiều phát hành thẻ.
Trong công văn này, Napas đề nghị việc bổ sung phí chia sẻ cho giao dịch rút tiền ATM dành cho tổ chức thành viên (TCTV) chỉ tham gia trong vai trò tổ chức phát hành (TCPH), không có mạng lưới ATM chấp nhận thanh toán. Khi tổ chức thanh toán (TCTT) chấp nhận giao dịch rút tiền từ TCTV chỉ tham gia với vai trò tổ chức phát hành sẽ nhận được mức phí chia sẻ là 8.000 đồng thay vì mức 2.000 đồng như hiện nay.
Mức phí này sẽ được áp dụng từ ngày 1.8. Ngoài ra đối với hoạt động rút tiền, còn có thêm phí dịch vụ TCPH trả cho Napas là 1.000 đồng/giao dịch, TCTT trả cho Napas 350 đồng/giao dịch. Phí nhắn tin, in sao kê mà TCPH trả cho TCTT là 250 đồng/giao dịch, phí dịch vụ là 250 đồng/giao dịch. Phí chuyển khoản nội bộ, đổi PIN mà TCPH trả cho TCTT là 1.000 đồng/giao dịch, phí dịch vụ là 500 đồng/giao dịch. Riêng đối với những tổ chức vừa phát hành vừa thanh toán thì giữ nguyên mức phí chia sẻ như hiện nay.
Theo lý giải của Napas, cán cân phát hành - thanh toán thẻ trên thị trường