Vinashin là điển hình thua lỗ, lãng phí

0
Kết quả thực hiện luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2012 vừa được Chính phủ gửi tới các ĐBQH để phục vụ cho kỳ họp sắp tới.