tai san khong minh bach

ĐB Nguyễn Bá Sơn phát biểu tại hội trường /// Ảnh: Ngọc Thắng

Tài sản không hợp pháp sao đòi pháp luật bảo hộ?

1
Trao đổi với Thanh Niên hôm qua 21.11, ĐB Nguyễn Bá Sơn cho biết ông rất tiếc bởi thời gian phát biểu tại hội trường không cho phép để nêu thêm một số nội dung liên quan đến thu hồi tài sản tham nhũng.