TikTok ra mắt Trung tâm An toàn thương hiệu

TikTok ra mắt Trung tâm An toàn thương hiệu

13:44 16/02/2022 0

TikTok vừa chính thức ra mắt Trung tâm An toàn thương hiệu - thể hiện những nỗ lực của TikTok trong việc thực hiện cam kết trở thành một nền tảng giải trí, an toàn cho cả người dùng và thương hiệu.