Tăng động giảm chú ý

Có thể chẩn đoán tự kỷ trước 3 tuổi

Có thể chẩn đoán tự kỷ trước 3 tuổi

Theo các chuyên gia, tự kỷ có thể được chẩn đoán sớm trước 3 tuổi, từ đó giúp các bác sĩ và gia đình can thiệp hiệu quả.

Top