Tăng trưởng xanh là hướng đi tất yếu của kinh tế VN

0 Thanh Niên

Hôm qua (15.9), phát biểu tại hội thảo “Các giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh” do Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định tăng trưởng xanh, bền vững sẽ là con đường tất yếu của nền kinh tế VN, dù đây là hướng đi mới, có nhiều thách thức về thể chế, nguồn lực.

Hôm qua (15.9), phát biểu tại hội thảo “Các giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh” do Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định tăng trưởng xanh, bền vững sẽ là con đường tất yếu của nền kinh tế VN, dù đây là hướng đi mới, có nhiều thách thức về thể chế, nguồn lực.

Căn cứ trên Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, VN xác định 3 nhiệm vụ chiến lược: Giảm phát thải nhà kính và thúc đẩy năng lượng sạch, tái tạo; xanh hóa sản xuất, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Các tham luận tại hội thảo cho thấy trong quá trình phát triển kinh tế đất nước, đã nảy sinh nhiều vấn đề về môi trường như chất lượng đất đang có xu hướng giảm; 7,5 triệu ha đất đang và đã chịu tác động của hoang mạc hóa, 30.000 ha đất bị nhiễm mặn, đất phèn, 300.000 ha đất khô hạn theo mùa hoặc cả năm. Các nguồn gây ô nhiễm gia tăng về số lượng, quy mô và mức độ tác động xấu đến môi trường.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm