Năng lượng tái tạo

DAT Group tham gia Triển lãm GRECO, tăng trưởng xanh và hướng đến Net Zero Carbon 2050
Doanh nghiệp

DAT Group tham gia Triển lãm GRECO, tăng trưởng xanh và hướng đến Net Zero Carbon 2050

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong cung cấp giải pháp năng lượng tái tạo từ năm 2011, với mong muốn đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu Net Zero Carbon 2050, DAT Group đã tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp năng lượng toàn diện, hiệu quả tại "Không gian Triển lãm sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh - GRECO 2023".

Top