Tập đoàn dầu khí Việt Nam: Tinh gọn bộ máy, vượt nhiều chỉ tiêu

25/12/2018 08:30 GMT+7

Tính đến hết tháng 12.2018, PVN đã thực hiện sắp xếp giảm từ 32 đầu mối ban chuyên môn/văn phòng xuống còn 17, số lượng lãnh đạo ban đã giảm từ 111 người xuống còn 64 người.

Không còn tình trạng ỷ lại, né tránh

Ngay sau khi được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm kiện toàn nhân sự cấp cao nhất, công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả đã được Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí (PVN) quyết liệt triển khai thực hiện và nhận được sự đồng thuận rất cao trong toàn bộ tập đoàn.
Song song với việc tái cấu trúc tổ chức bộ máy điều hành, PVN cũng triển khai quyết liệt việc sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo các ban/văn phòng phù hợp với năng lực, kinh nghiệm theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các ban chuyên môn/văn phòng dựa trên những nguyên tắc, tiêu chí đã được Thường vụ Đảng ủy và Hội đồng thành viên tập đoàn thông qua.
Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy tham mưu giúp việc cho Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc được rà soát, quy định cụ thể, bước đầu đã khắc phục được tình trạng trùng lắp, chồng chéo trong xử lý công việc. Đảm bảo một người có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Quá trình kiện toàn cán bộ trong quá trình tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, tuân thủ đúng quy định, quy trình, qua đó tạo được sự thống nhất và đồng thuận cao.
Tính đến hết tháng 12.2018, PVN đã thực hiện sắp xếp giảm từ 32 đầu mối ban chuyên môn/văn phòng xuống còn 17 đầu mối ban chuyên môn/văn phòng; số lượng phòng trong ban cũng giảm xuống từ 73 còn 51; số lượng lãnh đạo ban giảm từ 111 người xuống 64 người… PVN đã kiện toàn được 14/15 trưởng các ban/văn phòng tập đoàn, 50 phó trưởng ban/văn phòng và 116 cán bộ quản lý cấp phòng. Lộ trình đến năm 2020 sẽ tinh giảm 200 người tại bộ máy tham mưu giúp việc của tập đoàn.
Việc cắt giảm các đầu mối ban chuyên môn/văn phòng và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong bộ máy bước đầu đã khắc phục tình trạng ỷ lại, né tránh trách nhiệm, gây chậm trễ trong xử lý công việc.

Hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu

Việc thành lập các ban trên cơ sở hợp nhất các ban thực hiện các bước công việc thuộc một quy trình giải quyết nhiệm vụ/một lĩnh vực của bộ máy điều hành PVN (Tài chính kế toán, Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực...) hay có chức năng, nhiệm vụ tương tự (Quản lý hợp đồng) đã giúp đơn giản hóa quy trình xử lý công việc, qua đó nâng cao tốc độ công việc, giảm số lượng nhân sự cần thiết để có thể tổ chức thực hiện các công tác mới của ban hoặc điều chuyển tới hỗ trợ, tăng cường nhân lực cho các đơn vị, dự án.
Theo PVN, tính đến hết tháng 11.2018, mặc dù phải thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường dầu khí có nhiều biến động, kinh tế thế giới tiềm ẩn rủi ro, nhiều khó khăn, vướng mắc của tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời, nhưng với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng thành viên tập đoàn, sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt khó của người lao động toàn PVN, các chỉ tiêu sản xuất 11 tháng của PVN đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đặc biệt, với số nộp ngân sách toàn tập đoàn trong 11 tháng đầu năm 2018 đạt trên 108.000 tỉ đồng, PVN đã hoàn thành và hoàn thành vượt 46,5% kế hoạch nộp ngân sách cả năm 2018; hoàn thành sớm kế hoạch khai thác dầu thô năm 2018 trước 20 ngày; hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng dầu thô năm 2018 trước 15 ngày…
Xác định công tác tái cấu trúc doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, trong thời gian tới, PVN sẽ tập trung hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ; xây dựng tiêu chuẩn chức danh công việc, hoàn thiện công tác xây dựng định biên nhân sự và tiến hành đánh giá năng lực nhân viên; hoàn thiện hệ thống quản trị nhân lực theo các chuẩn mực quốc tế…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.