Tập đoàn LG

Câu chuyện người hùng quên mình vì cộng đồng đã chạm đến trái tim của triệu người

Câu chuyện người hùng quên mình vì cộng đồng đã chạm đến trái tim của triệu người

Câu chuyện về lòng dũng cảm của những người hùng giữa đời thường đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, thôi thúc chúng ta sống tốt hơn để tiếp tục lan tỏa những giá trị tử tế. LG sẽ hỗ trợ các sáng kiến xã hội để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn.

Top