Ấn tượng khó phai

Ấn tượng khó phai

01:27 09/12/2011 0

Chia tay với chương trình “Ở nhà dân”, nhiều bạn trẻ của tàu Thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP) lưu luyến với tình cảm đón tiếp nồng hậu của các gia đình Việt Nam.