Thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII

Lê Hiệp
Lê Hiệp
15/12/2020 07:30 GMT+7

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, trong ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị T.Ư 14, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành chương trình làm việc.

Buổi sáng, T.Ư đã nghe báo cáo về Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu và giải trình những ý kiến đóng góp của đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII; Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu và giải trình những ý kiến đóng góp của đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo Báo cáo Chiến lược 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo Phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2025 trình Đại hội XIII.
Hội nghị cũng nghe Báo cáo của Bộ Chính trị về tiếp thu và giải trình những ý kiến của đại hội Đảng bộ các cấp, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trình Đại hội XIII.
Hội nghị cũng nghe Tờ trình của Bộ Chính trị về xây dựng Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII và Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII; Tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội XIII; Tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII; Tờ trình của Bộ Chính trị về nội dung, thời gian và Chương trình Đại hội XIII.
Buổi chiều, T.Ư làm việc tại tổ, thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII tại Đại hội XIII.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.