Số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục trong một ngày tại Hàn Quốc

3 Thanh Niên Online
Giới chức y tế