thị trường ngách

Chọn thị trường ngách khi khởi nghiệp

Chọn thị trường ngách khi khởi nghiệp

Bạn đã có ý tưởng và bạn sẵn sàng bắt tay vào kinh doanh? Vậy thì bước tiếp theo là bạn phải tìm phân khúc thị trường phù hợp với ý tưởng kinh doanh của mình.

Top