Chính quyền TP.HCM sẽ cắt giảm 13.927 nhân sự

2 Thanh Niên Online
(TNO) Từ nay đến năm 2021, TP.HCM sẽ giảm 13.927 biên chế, trong đó khối hành chính nhà nước giảm 1.311 người, khối sự nghiệp giảm 12.616 người. 
Hôm nay, 10.11, Sở Nội vụ TP.HCM trình lên UBND TP.HCM đề án tinh giảm biên chế từ nay đến 2021. Theo Sở Nội vụ TP.HCM, hiện nay thành phố đang triển khai thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
TP.HCM cũng đã xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố. Đến nay, 24/24 quận, huyện và 32/32 cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khối sở ngành đã hoàn tất xây dựng vị trí việc làm hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản đã hoàn tất xây dựng vị trí việc làm.
Đề án tinh giản biên chế của Sở Nội vụ TP.HCM dự kiến từ nay đến năm 2021 sẽ giảm 13.927 biên chế, trong đó khối hành chính nhà nước giảm 1.311 người, khối sự nghiệp giảm 12.616 người. Việc giảm biên chế thực hiện theo từng năm, năm ít nhất giảm 17 người cả 2 khối (năm 2015), năm nhiều nhất giảm 3.300 người (năm 2021).
Theo Sở Nội vụ TP.HCM, thành phố thực hiện chủ trương của trung ương về tinh giản biên chế nhà nước nhằm cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao chất lượng, đồng thời thu hút những người có trình độ, chuyên môn; góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống các cơ quan nhà nước, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.
Chính quyền TP.HCM sẽ cắt giảm 13.927 nhân sự - ảnh 1
TP.HCM dự kiến tinh giản gần 14.000 biên chế - Ảnh: Tân Phú
Bên cạnh đó, việc tinh giản biên chế còn nhằm đưa ra khỏi cơ quan, tổ chức những người dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc, không phù hợp vị trí việc làm, xây dựng tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hợp lý.
Đề án cũng nhấn mạnh đến việc yêu cầu các sở ngành, quận, huyện tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, trong đó chú trọng rà soát, giảm thủ tục hành chính, góp phần giảm trung gian, giảm phiền hà cho người dân cũng như thời gian giải quyết công việc của công chức, viên chức.
Trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố hiện có hơn 13.000 cán bộ, công chức (trong đó, 46 tiến sĩ, 833 thạc sĩ, 8.104 cử nhân…); trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc có hơn 126.100 người làm việc.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Dang Duyz

Dang Duyz

Từ nay đến năm 2021 tinh giảm 12.616 người. Trong số nầy đã tính luôn số người đủ tuổi nghỉ hưu chưa ? hay không tính người nghỉ hưu. Điều quan trọng từ nay đến 2021 tuyển dụng vào biên chế là bao nhiêu ? Quân số đầu ra 12.616 mà đầu vào bằng hoặc nhiều hơn 12.616 thì cũng bằng thừa.
Ha

Ha

Thạc sĩ mà tranh nhau làm văn thư. Nực cười thay!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm