Công chức

Chỉ hơn 4% cán bộ có chuyên môn luật, TP.Đà Nẵng hỗ trợ học văn bằng 2
Thời sự

Chỉ hơn 4% cán bộ có chuyên môn luật, TP.Đà Nẵng hỗ trợ học văn bằng 2

Tính đến tháng 6.2023, số lượng cán bộ tại TP.Đà Nẵng có trình độ đào tạo chuyên môn ngành luật đang công tác chỉ chiếm hơn 4% nên địa phương có chính sách hỗ trợ đào tạo.

Kiện toàn đội ngũ, phải giải quyết nhanh công việc của dân
Thời sự

Kiện toàn đội ngũ, phải giải quyết nhanh công việc của dân

Ngày 19.9, HĐND TP.HCM thông qua 107 nghị quyết quan trọng, thể chế hóa các cơ chế mới cũng như hàng chục dự án đầu tư công cấp bách.

Top