Đã giảm hơn 200 vụ, cục, tinh giản hơn 60.000 biên chế

1 Thanh Niên Online
Sau 1 năm triển khai Nghị quyết T.Ư 6 về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, cả nước đã giảm được hơn 200 đơn vị cấp vụ, cục và tổng cục, tinh giản hơn 600 biên chế.
Cả nước đã giảm được hơn 60.000 biên chế sau khi triển khai Nghị quyết 18  /// Ảnh Độc Lập Cả nước đã giảm được hơn 60.000 biên chế sau khi triển khai Nghị quyết 18 - Ảnh Độc Lập
Cả nước đã giảm được hơn 60.000 biên chế sau khi triển khai Nghị quyết 18
Ảnh Độc Lập
Thông tin nói trên được ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức T.Ư cho biết tại cuộc hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1.2019 vừa diễn ra chiều 2.1.
Ông Tùng cho hay, việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo Nghị quyết 18 hội nghị T.Ư 6 đã đạt được kết quả hết sức tích cực.
Tính tới thời điểm 31.10, các cơ quan T.Ư đã giảm 7 đơn vị cấp tổng cục; 202 đơn vị cấp vụ, cục; 14.834 đơn vị cấp phòng; 11 lãnh đạo cấp tổng cục; 178 lãnh đạo cấp vụ, cục; 881 lãnh đạo cấp phòng; giảm 933 biên chế do sắp xếp lại tổ chức.
Ở các tỉnh, thành phố đã giảm giảm 65 tổ chức cấp sở; 5.120 đầu mối cấp phòng; giảm 172 lãnh đạo cấp sở; 8.351 lãnh đạo cấp phòng; giảm hơn 59.700 biên chế do sắp xếp lại tổ chức.
Theo ông Tùng, việc thực hiện kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý và một số mô hình tổ chức bộ máy cũng đang được thực hiện tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Cụ thể, đã có 592/713 đơn vị cấp huyện thực hiện kiêm nhiệm trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; 8 tỉnh, thành đã thực hiện sáp nhập đơn vị bồi dưỡng chính trị cấp huyện với các ban tham mưu cấp ủy hoặc với cơ quan khác tại 48 cấp ủy cấp huyện. Kết quả đã giảm 92 lãnh đạo cấp phòng, 132 biên chế và 48 đầu mối cấp phòng.
247 đơn vị cấp huyện đã thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện; kết quả đã giảm 219 lãnh đạo cấp phòng và 68 biên chế.
13 tỉnh, thành ủy đã thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ cấp tỉnh, giảm được 13 lãnh đạo ban, sở, ngành các tỉnh.
Việc thí điểm Trưởng ban Tổ chức cấp uỷ đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện có 15 tỉnh, thành phố đã thực hiện tại 336/713 đơn vị cấp huyện, trong đó một số tỉnh, thành phố thực hiện tại nhiều đơn vị cấp huyện. Kết quả, giảm 36 lãnh đạo cấp phòng và 11 biên chế.
Thí điểm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra cấp uỷ đồng thời là Chánh thanh tra cấp huyện có 13 tỉnh, thành phố đã thực hiện tại 23 đơn vị cấp huyện, giảm 23 lãnh đạo cấp phòng và giảm 9 biên chế.
Bên cạnh đó, đã có 52 đơn vị cấp huyện thực hiện thí điểm hợp nhất Ban tổ chức cấp uỷ với phòng nội vụ cấp huyện, trong đó có tỉnh thực hiện ở nhiều huyện, kết quả giảm 66 lãnh đạo cấp phòng, 52 đầu mối cấp phòng và 34 biên chế.
Việc thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức cấp uỷ cấp tỉnh với Sở Nội vụ cấp tỉnh đã có một tỉnh thực hiện, giảm một lãnh đạo cấp sở, 14 lãnh đạo cấp phòng, một đầu mối cấp sở và 9 đầu mối cấp phòng.
Việc thí điểm hợp nhất cơ quan kiểm tra cấp uỷ với thanh tra cấp tỉnh đã có 1 đơn vị cấp tỉnh thực hiện, kết quả giảm 4 lãnh đạo cấp phòng, 1 đầu mối cấp sở và 5 đầu mối cấp phòng.
Việc hợp nhất văn phòng cấp uỷ với văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, đã có 50 đơn vị cấp huyện thực hiện, kết quả giảm 74 lãnh đạo cấp phòng, 50 đầu mối cấp phòng và 108 biên chế.
Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp tỉnh đã có 27 tỉnh thành phố thực hiện xong, các tỉnh còn lại đều xây dựng xong phương án và dự kiến quý 1/2019 sẽ thực hiện xong. Đến nay đã giảm được 27 tổ chức với 14 lãnh đạo cấp phòng, cấp sở; 22 đầu mối với 32 lãnh đạo cấp phòng.
Ngoài ra, việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan tham mưu giúp việc các cấp ủy cấp tỉnh, cơ quan tham mưu giúp việc khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; các đảng bộ khối danh nghiệp cấp tỉnh; các ban chỉ đạo cấp tỉnh, ban quản lý dự án cấp huyện đã được thực hiện ở hầu hết các địa phưởng, giảm được hàng trăm đơn vị cấp phòng, sở; hàng trăm lãnh đạo cấp sở và hàng trăm biên chế.
Nghị quyết 18 hội nghị T.Ư 6 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả được ban hành ngày 25.10.2017.
Theo đó, nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý; thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần làm rõ về lý luận và thực tiễn;
Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố; giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015.

Bình luận

User
Gửi bình luận
hoa tran

hoa tran

60.000 Biên chế giảm vậy quĩ lương giảm được bao nhiêu ? Nếu quĩ lương cũng giảm theo tỷ lệ đó mới là giảm còn quĩ lương vẫn chi và giảm không cân sứng cần phải công khai về vấn đề này .

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm