Đề nghị dừng dự án phá rừng để nuôi bò ở Phú Yên

1 Thanh Niên Online
Chiều 27.7, Bộ NN - PTNT đã công bố kết luận thanh tra về các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại Phú Yên 
Dự án chuyển đổi đất rừng để nuôi bò là uy hiếp đến an toàn của hồ thuỷ điện Sông Hinh /// Ảnh Phương Nam Dự án chuyển đổi đất rừng để nuôi bò là uy hiếp đến an toàn của hồ thuỷ điện Sông Hinh - Ảnh Phương Nam
Dự án chuyển đổi đất rừng để nuôi bò là uy hiếp đến an toàn của hồ thuỷ điện Sông Hinh
Ảnh Phương Nam
Theo kết luận thanh tra, giai đoạn từ ngày 1.1.2012 - 31.3.2017, Phú Yên có 41 dự án đã thực hiện hoặc có nhu cầu phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án, với tổng diện tích đất cần thu hồi là 1.341,55 ha. Trong tổng số dự án nêu trên thì có 4 dự án đang triển khai và 37 dự án đã và đang triển khai thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng 725 ha rừng.
Cũng theo Thanh tra Tổng cục Lâm nghiệp, trong quá trình triển khai và thực hiện 39/41 dự án không phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011- 2020, là trái quy định của Chính phủ đã ban hành ngày 3.3.2006.
Đặc biệt, tại thời điểm thanh tra đã có 2 dự án chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang thực hiện dự án. Cụ thể là dự án hầm đường bộ Đèo Cả chưa có quyết định thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng trên thực tế, nhà đầu tư đã chuyển 37,35 ha rừng đặc dụng. Còn tại dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô được UBND tỉnh Phú Yên ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng 42,35 ha rừng trồng sang thực hiện dự án.
Đối với dự án chuyển đổi rừng để chăn nuôi bò thịt chất lượng cao, UBND tỉnh Phú Yên giao cho Công ty CP chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên thực hiện tại tiểu khu 310 và 311 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh (xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) cũng được xác định là trái quy định.
Cụ thể điểm thực hiện dự án là khu vực tiếp giáp và trải dài hơn 20 km chạy dọc theo đập chính hồ thuỷ điện sông Hinh, “ôm trọn” vành đai bán ngập bảo vệ lòng hồ thuỷ điện. Hiện trạng rừng tự nhiên và diện tích liền vùng với rừng phòng hộ lưu vực sông Hinh. Vì vậy, khu vực này có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng hộ trực tiếp cho thủy điện sông Hinh. Do đó, việc thực hiện dự án sẽ tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến đảm bảo an toàn, an ninh hồ thủy điện sông Hinh. 
Tuy nhiên, UBND tỉnh Phú Yên chưa thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả của dự án theo quy định tại điểm b, khoản 1, Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27.9.2011 của Thủ tướng Chính phủ và chưa phù hợp với Chỉ thị số 13 - CT/TW ngày 12.1.2017 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng.
Thanh tra Tổng cục Lâm nghiệp kiến nghị với Bộ NN - PTNT xem xét đề nghị UBND tỉnh Phú Yên dừng thực hiện dự án này, kiểm điểm làm rõ sai phạm của các tập thể, cá nhân liên quan; làm rõ các sai phạm của từng dự án đã được nêu trong kết luận thanh tra.

Bình luận

User
Gửi bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm