Kiểm soát thu nhập qua tài khoản để phòng chống tham nhũng

0 Thanh Niên Online
Đây là nội dung đáng chú ý về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nêu trong Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 Quốc hội vừa thông qua tại phiên bế mạc kỳ họp sáng nay.
Hơn 93% đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 - Ảnh: Ngọc Thắng Hơn 93% đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 - Ảnh: Ngọc Thắng
Hơn 93% đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 - Ảnh: Ngọc Thắng
Với 93,52% đại biểu Quốc hội tán thành, sáng nay (12.4), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020.
Nghị quyết nêu rõ tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của luật Phòng, chống tham nhũng, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm kê khai trung thực, chính xác, đầy đủ từ người kê khai, cũng như nhiệm vụ của cơ quan kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, việc kiểm soát kê khai tài sản thu nhập phải được đánh giá chặt chẽ qua dòng tiền thu nhập, thông qua việc cá nhân kê khai mở tài khoản tại ngân hàng.
Quốc hội cũng thống nhất việc thiết lập cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực hiệu quả; cụ thể hóa trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân; phát huy vai trò và trách nhiệm của cơ quan thông tin truyền thông trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Có cơ chế hữu hiệu bảo vệ người phát hiện, tố cáo tham nhũng, lãng phí…
Quốc hội cũng đã quyết nghị việc tổ chức giám sát triển khai thực thi pháp luật, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ, công chức, kiên quyết loại bỏ những người gây cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Đổi mới công tác tuyển dụng, sa thải, cho nghỉ việc, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức.
Nghị quyết cũng xác định việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tư pháp, chống oan, sai, bức cung, nhục hình trong điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm các quyền con người, quyền công dân.
Ưu tiên hiện đại hoá một số quân, binh chủng
Cũng tại Nghị quyết này, Quốc hội nêu rõ tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và môi trường hoà bình để phát triển đất nước; đồng thời, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, bảo đảm số lượng hợp lý, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Quốc hội cũng quyết nghị trong thời gian tới tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.
Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, nhất là ở khu vực biển đảo; chủ động bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, lợi ích quốc gia và lợi ích người dân trên biển. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế quốc phòng.
Một số chỉ tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 vừa được Quốc hội thông qua:
Về chỉ tiêu kinh tế, Quốc hội quyết nghị tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm 6,5 - 7%/năm. GDP bình quân đầu người năm 2020 khoảng 3.200 - 3.500 USD. Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP năm 2020 khoảng 85%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 32-34% GDP. Bội chi ngân sách nhà nước năm 2020 dưới 4% GDP...
Về chỉ tiêu xã hội, đáng chú ý là tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt khoảng 65 - 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị năm 2020 dưới 4%. Đến năm 2020 có 9 - 10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2020 đạt trên 80% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 - 1,5%/năm.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm