Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai tại các doanh nghiệp cổ phần hóa.
Trước đó, theo báo cáo rà soát của Tổng cục Thuế tính từ ngày 1.7.2014 - 30.11.2016 có 60 trường hợp doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước cổ phần được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Bộ Tài chính nhận định, hiện các địa phương (đặc biệt Hà Nội, TP.HCM) khi giao, cho thuê phần đất nhà nước thu hồi do sắp xếp lại doanh nghiệp, trụ sở làm việc đã không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, cũng chưa được sự đồng ý của Thủ tướng.
Trong khi đó, Bộ TN-MT chưa quy định cụ thể về phương pháp xác định giá đất bảo đảm minh bạch, sát giá thị trường. Do đó, nhiều dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khi xác định giá đất chưa sát với giá thị trường làm thất thu ngân sách nhà nước.
Để chấn chỉnh, xử lý các tồn tại trong quản lý và sử dụng đất đai, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng thanh tra các dự án này trong năm 2017; giao Thanh tra Chính phủ tham khảo danh sách các cơ sở nhà, đất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư.
Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tạm thời đình chỉ thi công các dự án xây dựng nhà cao tầng đang triển khai thực hiện tại trung tâm thành phố lớn mà chưa thực hiện đúng thẩm quyền giao sử dụng đất không qua đấu giá và phải tổng hợp báo cáo Thủ tướng theo đúng thẩm quyền.

Anh Vũ

Bình luận