Thí điểm hợp nhất Thanh tra với Kiểm tra, Tổ chức với Nội vụ ở cấp tỉnh

1 Thanh Niên Online

Sẽ có sự xuất hiện của sở Tài chính - Kế hoạch, sở Giao thông vận tải và Xây dựng, cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp tỉnh, cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp tỉnh, sau khi hợp nhất một số sở, ngành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có văn bản gửi các tỉnh, thành để đăng ký thí điểm hợp nhất /// Ảnh Ngọc Thắng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có văn bản gửi các tỉnh, thành để đăng ký thí điểm hợp nhất - Ảnh Ngọc Thắng
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có văn bản gửi các tỉnh, thành để đăng ký thí điểm hợp nhất
Ảnh Ngọc Thắng

8 sở, ngành hợp nhất thành 4

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đăng ký thí điểm hợp nhất một số sở ngành, phòng ban thuộc UBND cấp tỉnh, huyện.
Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau khi có ý kiến thống nhất của ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và HĐND cấp tỉnh, đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (sở, ngành), cấp huyện (phòng, ban).
Theo đó, phạm vi, đối tượng thực hiện thí điểm cụ thể như sau:
Ở cấp tỉnh, thí điểm hợp nhất 8 sở, ngành thành 4, gồm: sở Tài chính hợp nhất với sở Kế hoạch - Đầu tư thành sở Tài chính và Kế hoạch. Sở này có chức năng tham mưu giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư.
Sở Giao thông vận tải thí điểm hợp nhất với sở Xây dựng thành sở Giao thông vận tải và Xây dựng. Sở tham mưu giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng.
Sở Nội vụ thí điểm hợp nhất với ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy thành cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp tỉnh. Cơ quan này có chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.
Thí điểm hợp nhất Thanh tra cấp tỉnh với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy thành cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp tỉnh. Đây là cơ quan tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

Hợp nhất 6 phòng, ban thành 3 cơ quan cấp huyện

Ở cấp huyện, thí điểm hợp nhất 6 phòng ban thành 3 cơ quan, trong đó có 2 cơ quan tương thích với cấp tỉnh là: hợp nhất phòng Nội vụ với ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện thành cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp huyện, và thí điểm hợp nhất Thanh tra cấp huyện với Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện thành cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp huyện.
Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.
Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.
Ngoài ra, ở cấp huyện còn thí điểm hợp nhất văn phòng HĐND và UBND với văn phòng cấp ủy cấp huyện thành văn phòng cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện, HĐND và UBND cấp huyện về công tác văn phòng.
Đối với các địa phương đã thực hiện thí điểm hợp nhất sở ngành, phòng ban khác với nội dung trên thì UBDN cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.
Bộ Nội vụ đề nghị UBND các địa phương gửi đăng ký về Bộ trước 15.12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Nhân dân ủng hộ

Nhân dân ủng hộ

Thực hiện luôn đi chứ thí điểm làm gì nữa, cái gì có lợi thì làm sau này đừng tách ra nữa là được. Sẽ giảm đi một số biên chế cồng kềnh và cũng giảm chi phí tiền lương nữa đấy

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm