Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa ký văn bản bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 03/2017/TT-BYT của Bộ Y tế.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa ký văn bản bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 03/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1: 2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng, theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).
Đây là thông tư quy định các mức giới hạn an toàn và yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng. Thông tư này được công bố vào tháng 8 vừa qua, sẽ có hiệu lực từ ngày 1.3.2018.
Tuy nhiên, sau khi công bố, một số doanh nghiệp, hiệp hội sữa có ý kiến không đồng tình, cho rằng các quy chuẩn quốc gia về sữa dạng lỏng tại Thông tư 03/2017/TT-BYT chưa thỏa đáng, chưa đúng với tinh thần mà các DN đã góp ý.

Nam Sơn - Thúy Anh

Bình luận