Trung ương thảo luận công tác xây dựng Đảng

1 Thanh Niên
Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 10.10, Hội nghị lần thứ 11 BCH T.Ư Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ 3.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân  /// Ảnh: Gia Hân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: Gia Hân
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Ảnh: Gia Hân
Trong buổi sáng, Ban Chấp hành T.Ư Đảng cùng các đại biểu làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.
Trong buổi chiều, Ban Chấp hành T.Ư Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Trước đó, về nội dung này, trong phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng là một báo cáo chuyên đề rất quan trọng của mỗi kỳ đại hội, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ then chốt của Đảng.
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, dự thảo báo cáo đã được Tiểu ban Điều lệ Đảng chuẩn bị công phu trên cơ sở tổng hợp, phân tích báo cáo tổng kết của 68/68 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy và 70 đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc T.Ư; 35 báo cáo chuyên đề; kết quả nghiên cứu, khảo sát tại 16 địa phương, cơ quan, đơn vị; 8 cuộc hội thảo của đại diện cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc T.Ư và xin ý kiến trực tiếp của một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học.
Dự thảo Báo cáo đã chỉ rõ những kết quả nổi bật, khá toàn diện đã đạt được; đề xuất phương hướng và 10 nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ khóa XIII, trong đó xác định rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Đồng thời, tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng; tổng hợp đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng và ý kiến của Bộ Chính trị kiến nghị với T.Ư về vấn đề này.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Quile

Quile

Nếu tiếp cận tới chi tiết thì công tác đảng rất rộng, VD trên phạm cấp thì có các cấp ủy Đảng, phạm vi ngành, đơn vị, có BTC, BTG, UBKT, BDV, Vợ cấp ủy, và các đơn vị sự nghiệp như Học viện, Trường, phân hiệu, TTBDCT. Và trong nội bộ từng ngành có nhiều công tác khác nhau đơn cử như , công tác thu nhận, công tác quy hoạch tạo nguồn, dao tạo, bo trí bổ nhiệm, luân chuyển, kiểm tra, tuyen truyền, tư tưởng, van động, tai chính, cơ yếu, bảo mật, BVCTNB, văn thư, nghiên cứu tổng hợp... Khi chúng tiếp cận chi tiết như thế này sẽ hình dung rõ ràng hơn về hệ sinh thái phát triển Đảng và từ đó chúng ta sẽ có cái nhìn khá chuẩn xác về thực trạng từng noi, xác định, quyết định trúng lĩnh vực, khâu để đột phá công tác phát triển Đảng, đánh giá đúng năng lực của từng cấp từng ngành từng lãnh đạo ngành ở từng noi

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm