Ngày 7.8, tại phiên họp thứ 3 Hội đồng tiền lương quốc gia, các thành viên đã bỏ phiếu thông qua phương án lương tối thiểu vùng năm 2018 và chốt mức tăng từ 180.000 - 230.000 đồng (tỷ lệ tăng 6,5%).
 Đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2015 đến nay.

Trong phiên họp thứ ba, Hội đồng tiền lương đã đưa ra 2 phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 là 6,5% và 7% để bỏ phiếu. Phương án có số phiếu cao hơn là 6,5% được chọn.
Mức tăng theo từng vùng cụ thể như sau: Vùng 1, lương tối thiểu tăng 230.000 đồng, từ 3,75 triệu đồng lên 3,98 triệu đồng. Vùng 2, tăng 210.000 đồng, từ 3,32 triệu đồng lên 3,53 triệu đồng. Vùng 3, tăng 190.000 đồng từ 2,9 triệu đồng lên 3,09 triệu đồng. Vùng 4 tăng 180.000 đồng, từ 2,58 triệu đồng lên 2,76 triệu đồng.
Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia, cho biết dựa trên kết quả thương lượng và kết quả bỏ phiếu, Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ báo cáo Chính phủ phương án điều chỉnh lương tối thiểu năm 2018.
Lương tối thiểu 2018 tăng từ 180.000 - 230.000 đồng - ảnh 2

Thu Hằng

Bình luận