Tập trung lo công ăn việc làm cho người dân

Tập trung lo công ăn việc làm cho người dân

17:10 19/12/2020 1

Thủ tướng nêu rõ tinh thần Chính phủ hướng về người dân, thu hút đầu tư phát triển với môi trường đầu tư thuận lợi chính là phương cách hiệu quả để lo cho người dân về công ăn việc làm, thu nhập...