Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT đề xuất phương án một bộ sách giáo khoa

Mai Hà
Mai Hà
25/12/2023 19:47 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT tổng kết việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội việc tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa theo quy định.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25.12 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.
Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT đề xuất phương án một bộ sách giáo khoa- Ảnh 1.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT đề xuất phương án biên soạn một bộ sách giáo khoa

T.N

Theo chỉ thị, chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai bước đầu mang lại chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc biên soạn, thực nghiệm và thẩm định sách giáo khoa còn hạn chế; tình trạng thừa, thiếu giáo viên chậm được khắc phục; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Chính phủ trong tháng 12.

Hoàn thiện Đề án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2024.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện và phát triển Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT tổng kết việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018, trên cơ sở đó đề xuất phương án, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội việc tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa theo quy định tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội trong năm 2025.

Cạnh đó, ban hành văn bản hướng dẫn về phương pháp định giá sách giáo khoa, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, phát hành để giảm giá thành sách giáo khoa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện việc tuyển dụng giáo viên theo biên chế được giao, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên của các cơ sở giáo dục.

Bộ Tài chính bố trí ngân sách cho giáo dục, đào tạo và kinh phí thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo quy định của luật Ngân sách nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương để thực hiện các chương trình, đề án, dự án tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chịu trách nhiệm rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông; quy hoạch quỹ đất sử dụng cho giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên; thực hiện tuyển dụng giáo viên bảo đảm đủ số biên chế được cấp có thẩm quyền giao...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.