năm cũ

Tìm thấy 4 kết quả về năm cũ

Sắp xếp theo
Hồn trăm năm cũ

Hồn trăm năm cũ

0

(TN Xuân) Bạn hỏi, chị à, nếu nói về một Sài Gòn xưa cũ thì người ta sẽ nhớ những gì? Câu hỏi làm tôi giật mình, bốn mươi năm sống ở Sài Gòn tôi nhớ gì về Sài Gòn 'hôm qua' trong sự thay đổi nhanh chóng của ngày hôm nay?