Logo Twitter trên iPhone /// Ảnh: AFP

Twitter cập nhật quy định liên quan bầu cử Mỹ

14:44 11/09/2020 0

Twitter nói họ sẽ dán nhãn chú ý hoặc xóa các thông tin sai lệch có mục đích làm suy giảm độ tin cậy trong cuộc bầu cử Mỹ, bao gồm những bài đăng tuyên bố chiến thắng trước khi kết quả được xác thực.