bang nam úc
Bang Nam Úc có Toàn quyền gốc Việt

Bang Nam Úc có Toàn quyền gốc Việt

0
Thủ hiến bang Nam Úc Jay Weatherill hôm qua thông báo ông Lê Văn Hiếu, một người Úc gốc Việt, sẽ trở thành Toàn quyền kế tiếp của bang này.