cây mai dương
Hiểm họa từ cây mai dương

Hiểm họa từ cây mai dương

4
Cây mai dương, một trong những loài sinh vật ngoại lai xâm hại nguy hiểm nhất thế giới, đang phát triển ồ ạt ở ĐBSCL trong khi vẫn chưa có giải pháp căn cơ để tiêu diệt tận gốc loại cây này.