cha mẹ tìm con
Bà Thu và chồng ngày đêm ngóng chờ tin con

Trời Mỹ bao la, con tôi đang nơi đâu?

46
'19 năm qua, đi đâu tôi cũng ngóng nhìn dáo dác, tim tôi đập loạn xạ khi thấy một bóng hình nhang nhác giống Tôm... Tôi hối hả, quay cuồng chạy lại, khuôn mặt đó khác lạ, không phải là Tôm...', bà Nguyễn Thị Thu thổn thức.