đề nghị kỷ luật
Đề nghị kỷ luật 3 cán bộ Phòng LĐ-TB-XH Rạch Giá

Đề nghị kỷ luật 3 cán bộ Phòng LĐ-TB-XH Rạch Giá

0
Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 212 triệu đồng; đồng thời giao Chủ tịch UBND TP.Rạch Giá tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ luật 3 cá nhân ở Phòng LĐ-TB-XH TP.Rạch Giá.