dự luật chi tiêu chính phủ
Tổng thống Donald Trump  /// Reuters

Cuộc đấu ở chính trường Mỹ

0
Thượng viện Mỹ hôm qua bỏ phiếu thông qua dự luật bác bỏ quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp tại biên giới Mỹ - Mexico do Tổng thống Donald Trump ban hành.
Bất đồng giữa Tổng thống Trump với quốc hội chưa được giải quyết
 /// AFP

Chính trường Mỹ bế tắc

0
Chính phủ Mỹ có nguy cơ trải qua đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử vì căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và các lãnh đạo quốc hội ngày càng gay gắt.
Bà Nancy Pelosi nhận chiếc búa chủ tọa từ lãnh đạo Cộng hòa Kevin McCarthy	 /// Ảnh: Reuters

Bức tường biên giới làm khó chính trường Mỹ

0
Đảng Dân chủ sau khi tiếp quản Hạ viện đã “nổ phát súng” đầu tiên khi thông qua dự luật chi tiêu chính phủ nhưng không bao gồm bức tường mà Tổng thống Donald Trump muốn.