hành tinh x
Bí ẩn hành tinh giấu mặt ở rìa hệ mặt trời

Bí ẩn hành tinh giấu mặt ở rìa hệ mặt trời

0

Sau khi sao Diêm Vương mất danh hiệu "hành tinh thứ 9" của hệ mặt trời, kết quả phân tích mới cho thấy khả năng một thiên thể đang lẩn khuất ở rìa hệ mặt trời, có thể là một hành tinh lớn cỡ sao Hỏa.

Giáo sư Mike Brown đang trình bày phát hiện của nhóm ông về hành tinh thứ 9 - Ảnh: Caltech

Sứ mệnh truy lùng hành tinh X

0
Sau khi góp phần giáng cấp Pluto, một học giả Mỹ và đồng sự tuyên bố đã tìm được chứng cứ thuyết phục về sự tồn tại của hành tinh X, thành viên thứ 9 trong Hệ mặt trời.
Truy tìm hành tinh X

Truy tìm hành tinh X

0
Cuộc truy lùng cái gọi là “hành tinh X” cho đến nay vẫn chưa có kết quả, nhưng điều đó không có nghĩa là giới thiên văn chịu từ bỏ mục tiêu lâu nay của mình.
Hành tinh X

Hành tinh X

0
Chứng cứ mới cho thấy một hành tinh lớn gấp 4 lần trái đất có thể đang lẩn quất bên rìa hệ mặt trời.