luật Tổ chức Quốc hội
Sửa luật Tổ chức Quốc hội

Sửa luật Tổ chức Quốc hội

0
Trong 3 ngày diễn ra phiên họp thứ 24, Ủy ban TVQH sẽ dành thời gian thảo luận nhiều dự luật, trong đó có luật Tổ chức Quốc hội dự kiến trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng