môn học mới
Một tiết học tại Trường THPT Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM) /// Đào Ngọc Thạch

Lo ngại thiếu giáo viên các môn học mới

0
Theo lộ trình áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, bậc THPT sẽ chính thức bắt đầu với lớp 10 vào năm học 2022 - 2023. Trong đó môn nghệ thuật, bao gồm âm nhạc và mỹ thuật lần đầu xuất hiện trong chương trình THPT.

Gộp sử - địa thành môn học mới

Gộp sử - địa thành môn học mới

0
Gộp các môn lịch sử, địa lý, tự nhiên xã hội thành môn tìm hiểu xã hội theo hướng tiếp cận năng lực của người học.