nhân cách con người
Đọc sách giúp các em phát triển trí tuệ và thưởng thức cái đẹp, tâm hồn nhạy cảm tinh tế hơn  - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Vun đắp điều thiện, đẩy lùi cái ác

1
Trong hai ngày 3 và 4.10, hội thảo khoa học toàn quốc Văn học, nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người VN do Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư được tổ chức tại TP.HCM. Các tham luận của đại biểu đều mang đậm hơi thở cuộc sống.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng