tên quá dài
Quản lý hay phục vụ?

Quản lý hay phục vụ?

0
Triết lý chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ để nhân dân thực hiện các quyền của mình theo Hiến pháp khi xây dựng luật Hộ tịch năm 2014, có vẻ chưa “thấm” đến cấp cơ sở.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng