thoái vốn nhà nước
Mặt bằng dự án Quỳnh Lập I hiện chưa được giải phóng /// Hà Minh

Rộng cửa cho ‘đầu tàu kinh tế’

0
Chính phủ đã có chủ trương đẩy mạnh thoái vốn nhà nước trong nhiều ngành, lĩnh vực nhà nước không cần độc quyền, trong đó có các doanh nghiệp sản xuất điện thuộc EVN và TKV.
4 tháng thoái vốn nhà nước được hơn 3.100 tỉ đồng

4 tháng thoái vốn nhà nước được hơn 3.100 tỉ đồng

0
Báo cáo của Bộ Tài chính về công tác cổ phần hóa cho biết trong 4 tháng đầu năm 2017, có 9 doanh nghiệp (DN) được cổ phần hóa với tổng giá trị thực tế là 2.468 tỉ đồng, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại DN là 564 tỉ đồng.