thu giữ tài sản
Thu giữ đất ‘vàng’ xử lý nợ

Thu giữ đất ‘vàng’ xử lý nợ

0
Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng VN (VAMC) vừa gửi thông báo đến Công ty CP Thành phố Xanh về việc thu giữ tài sản xử lý nợ.