trương minh tiến
Đình Lương Xá xây mới trái phép /// Nam Nguyễn

Thiết kế lại đình Lương Xá vừa bị phá

1
Phải thiết kế lại đình Lương Xá dựa trên điều kiện hiện nay về nguồn lực cũng như hệ thống cột bê tông đã dựng lên. Đó là ý kiến chung của các chuyên gia về việc xử lý ngôi đình 300 tuổi vừa bị phá và xây mới này.