xây dựng nhà trái phép
Bình Dương siết phân lô bán nền

Bình Dương siết phân lô bán nền

1
UBND tỉnh Bình Dương có văn bản chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ, chủ động phối hợp cùng các cơ quan chức năng của tỉnh xử lý nghiêm, dứt khoát việc tự ý phân lô bán nền, xây dựng nhà trái phép.