yahoo
Facebook của những người đã mất

Facebook của những người đã mất

1
Thoắt cái đã gần mười năm kể từ ngày Yahoo! quyết định đóng cửa Blog 360°. Mười năm qua, internet có nhiều biến động. 
Squirrel hiện tại mới chỉ được cung cấp ở dạng lời mời, tương thích iOS và Android  /// Ảnh: Android Authority

Yahoo ra mắt ứng dụng trò chuyện Squirrel

1
Yahoo đã phát triển ứng dụng trò chuyện mang tên Squirrel. Đây là ứng dụng trò chuyện nhóm chỉ dành cho những người được mời, cho phép bạn tạo phòng cho mọi người hoặc chủ đề.