toi hoc dai hoc

Hơn 43 năm viết tự truyện bằng chân

Hơn 43 năm viết tự truyện bằng chân

0
Trong tháng 9 tới, cuốn tự truyện Tôi học đại học của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký sẽ ra mắt độc giả. Ông đã dành cho Thanh Niên cuộc phỏng vấn xung quanh cuốn tự truyện.
Ngày đầu viết cho Thanh Niên

Ngày đầu viết cho Thanh Niên

0
Ngày tôi học đại học rất khốn khó, đứa nào cũng “cày bừa” đủ nghề để kiếm sống. Riêng tôi chọn cách viết bài gửi cho Báo Thanh Niên - tờ báo mà tôi vẫn đọc mỗi sáng.