tối mùa đông

Bếp củi

Bếp củi

Nhớ làm sao những tối mùa đông, cả nhà quây quần bên bếp củi, vừa đun nước, vừa hơ tay, sưởi ấm.

Top