Ủy ban Kiểm tra T.Ư chỉ ra khuyết điểm khi giám sát tại một số tổ chức đảng

Lê Hiệp
Lê Hiệp
20/12/2023 18:32 GMT+7

Từ ngày 18 - 20.12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã họp kỳ thứ 34, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư chỉ ra khuyết điểm khi giám sát tại một số tổ chức đảng- Ảnh 1.

Kỳ họp 34 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư

UBKTTW.VN

Tại kỳ họp, xem xét kết quả giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, Ủy ban Kiểm tra T.Ư nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; kê khai tài sản, thu nhập.

Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; thực hiện, quản lý đầu tư các dự án; kê khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng có liên quan về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tham mưu, thực hiện chức năng quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Ngoài ra, xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các thành viên Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ủy ban Kiểm tra T.Ư nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng và kê khai tài sản, thu nhập. 

Ủy ban Kiểm tra T.Ư yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; phát huy ưu điểm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát, trọng tâm là: kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thực hiện các dự án đầu tư và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã thảo luận để trình Ban Bí thư xem xét, ban hành Quy định giải mật thông tin công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đồng thời quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.