Toyota 2022

Hòa nhạc Toyota 2022 trở lại vào tháng 8 sau hai năm gián đoạn

Hòa nhạc Toyota 2022 trở lại vào tháng 8 sau hai năm gián đoạn

“Tôi nghĩ rằng những điều mà Hòa nhạc Toyota đã gặt hái được trong suốt gần 20 năm qua là thực sự tuyệt vời, giá trị đó đã in sâu trong lòng khán thính giả Việt Nam”, nhạc trưởng Honna Tetsuji chia sẻ.

Top