TP.HCM: Quận 10 công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

19/06/2014 16:35 GMT+7

(TNO) Ngày 19.6, Phòng Giáo dục quận 10 (TP.HCM) công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp của năm học 2014-2015.

Theo đó, bậc mầm non: Các trường mầm non thuộc quận như Mầm non 2/9, Mầm non Măng non I, Mầm non Măng non II, Mầm non Măng non III, Mầm non phường 15A nhận trẻ theo nhu cầu phụ huynh có hộ khẩu thường trú, tạm trú KT3 và ưu tiên nhận trẻ tại địa bàn trường đóng.

Trường mầm non thuộc phường nhận trẻ theo độ tuổi quy định trên địa bàn trường đóng như sau :

 

Phường

Tổng số trẻ trong phường (5 tuổi)

Tên trường mầm non

Tổng số phòng học

Nhóm trẻ

(Dự báo của trường)

Mầm

(Dự báo của trường

Chồi

(Dự báo của trường)

(thực hiện việc huy động)

Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi

Nhóm

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

1

132

MNP1

18

4

100

4

110

5

200

5

132

100%

2

208

MNP2

05

1

35

2

70

1

45

2

78

 

100%

MN.III

13

3

120

3

120

3

120

4

130

3

86

MNP3

10

4

100

2

60

2

70

2

86

100%

4

149

MNP4

05

2

60

1

30

1

35

4

149

100%

5

112

MNP5

11

4

60

2

50

2

70

3

112

100%

6

159

MNP6

09

2

60

2

70

2

70

3

159

 

100%

MN.II

12

3

70

3

105

3

105

3

7

89

MNP7

06

2

50

1

40

1

45

2

89

100%

8

81

MNP8

09

2

60

2

80

2

80

3

81

100%

9

156

MNP9

06

2

40

1

40

1

40

3

156

100%

10

154

MNP10

06

2

50

1

40

1

40

4

154

100%

11

129

MNP11

05

2

40

1

35

1

30

3

129

100%

12

290

MN19/5

16

5

160

3

120

4

160

4

277

100%

13

230

MNP13

11

4

60

2

60

1

35

3

230

 

100%

MN.I

25

7

210

6

240

6

260

6

14

312

MNP14

10

2

60

2

50

2

60

4

312

 

100%

MN2/9

10

3

85

2

50

2

60

3

15

304

MNP15A

12

3

80

3

105

3

105

4

304

 

100%

MNP15B

06

2

50

2

70

1

40

2

Cộng

2591

215

59

1550

45

1545

44

1670

67

2591

Từ ngày 1 đến ngày 30.7, các trường mầm non nhận học sinh, ngày 31.7 công bố danh sách.

Lớp 1: Từ ngày 20 đến 30.6, các phường phát giấy mời học sinh vào lớp 1 đến các gia đình. Sau đó các trường tiểu học nhận hồ sơ học sinh từ ngày 1 đến ngày 15.7, ngày 31.7 công bố danh sách học sinh

Phân tuyến như sau:

 

Tên trường

Tên phường,

khu phố

Tổng số trẻ 6 tuổi

Khả năng nhận

Chỉ tiêu nhận

Tỹ lệ huy động

Tổng số lớp 1

Sĩ số học sinh/ lớp

Số lớp

Tổng số học sinh lớp 1

Học 1 buổi

Học 2 buổi

TCNN

Bán trú

Hồ Thị Kỷ

Phường 1.

Phường 10.

130

173

07

43

00

01

01

05

303

100%

Trương Định

Phường 2:

 khu phố 2,

khu phố 3.

Phường 9:

Khu phố 3

68

 

 

52

04

30

00

01

01

02

120

100%

Trần Nhân Tôn

Phường 2:

khu phố 1,

khu phố 4,

khu phố 5

137

04

34

00

01

01

02

137

100%

Trí Tri

Phường 3

81

03

27

00

03

00

00

81

100%

Trần Quang Cơ

Phường 4

187

05

37

00

00

00

05

187

100%

Nguyễn Chí Thanh

Phường 5

128

04

32

00

01

01

02

128

100%

Dương Minh Châu

Phường 6

181

05

36

00

00

02

03

181

100%

Trần Văn Kiểu

Phường 7

Phường 8

107

142

 06

36

00

02

00

04

249

100%

Nhật Tảo

Phường 9:

Khu phố 1,

khu phố 2,

khu phố 4

140

04

35

00

02

00

02

140

100%

Điện Biên

Phường 11

102

03

34

00

02

00

01

102

100%

Hoàng Diệu

Phường 12:

Khu phố 3,

khu phố 8

75

02

38

00

01

00

01

75

100%

Triệu Thị Trinh

Phường 12:

Khu phố 1,

khu phố 2

Phường 13:

Khu phố 5 - Tổ dân phố từ 103 đến 104 (khu vực khám Chí Hòa)

Và các phường khác theo nhu cầu PHHS

67

 

 

4

 

 

 

 

 

     05

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

00

00

02

03

71

100%

Thiên Hộ Dương

Phường 12:

Khu phố 4, khu phố 5, khu phố 6, khu phố 7

178

 

 

 

05

35

00

00

02

03

178

100%

Lê thị Riêng

Phường 13:

Khu phố 1,

khu phố 2,

khu phố 3,

khu phố 4,

khu phố 5,

khu phố 6,

khu phố 7,

khu phố 8

233

06

38

00

03

00

03

233

100%

Lê Đình Chinh

Phường 14:

Khu phố 3,

khu phố 4,

khu phố 5,

 khu phố 6,

khu phố 7,

khu phố 8.

175

05

35

00

00

03

02

175

100%

Võ Trường Toản

Phường 14:

Khu phố 1,

khu phố 2,

khu phố 9,

khu phố 11,

khu phố 12,

khu phố 10 .

163

 

 

 

 

05

33

00

00

03

02

163

100%

Tô Hiến Thành

Phường 15:

Khu phố 1,

khu phố 2,

 khu phố 3,

khu phố 4.

166

05

33

00

03

00

02

166

100%

Bắc Hải

Phường 15:

 khu phố 5,

khu phố 6,

khu phố 7,

khu phố 8.

180

05

35

00

00

02

03

180

100%

Tổng cộng

 Công lập

2822

83

00

20

18

45

2822

100%

Trong đó, các trường tiểu học: Dương Minh Châu, Thiên Hộ Dương, Võ Trường Toản, Bắc Hải sẽ ưu tiên nhận hết số học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú KT3 tại địa bàn phường trước tháng 1.2014 (có cùng hộ khẩu của cha hoặc mẹ). Riêng số học sinh nhập hộ khẩu thường trú hoặc diện tạm trú KT3 còn lại tại địa bàn các trường trên, hiệu trưởng trường xem xét giải quyết. Nếu không còn chỗ, Phòng GD-ĐT sẽ bố trí học ở các trường khác.

Chỉ tiêu lớp 1 tăng cường ngoại ngữ:

 

Trường tiểu học

Số lớp tăng cường

Số học sinh

Sĩ số lớp

Ghi chú

(Ghi cụ thể ngoại ngữ tăng cường)

Hồ Thị Kỷ

01

35

35

Tăng cường tiếng Anh

Trương Định

01

35

35

Tăng cường tiếng Anh

Trần Nhân Tôn

01

35

35

Tăng cường tiếng Anh

Nguyễn Chí Thanh

01

20

20

Tăng cường tiếng Hoa

Dương Minh Châu

02

70

35

Tăng cường tiếng Anh

Triệu Thị Trinh

02

70

35

Tăng cường tiếng Anh

Thiên Hộ Dương

02

70

35

Tăng cường tiếng Anh

Lê Đình Chinh

03

105

35

Tăng cường tiếng Anh

Võ Trường Toản

03

105

35

Tăng cường tiếng Anh

Bắc Hải

03

105

35

Tăng cường tiếng Anh

Tổng cộng

19

650

Lớp 6: Học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình tiểu học tại quận hoặc ở nơi khác nhưng có hộ khẩu thường trú, tạm trú KT3 tại quận đều được phân tuyến học lớp 6 tại các trường THCS thuộc quận 10.

Phân tuyến như sau:

 

Tên trường THCS

Phường,

 khu phố

Tổng số HS hoàn thành tiểu học

Khả năng nhận

Chỉ tiêu nhận

Dự kiến số HS tuyển vào lớp 6

Tổng số lớp 6

Sĩ số
HS / lớp

Số lớp

Học 1 buổi

Học 2 buổi

TCNN

Bán trú

Sương Nguyệt Anh

Phường 1

Phường 2

Phường 3

192

182

83

10

45

07

02

01

0

457

Hoàng Văn Thụ

Phường 4

Phường 5

Phường 8

Phường 9

168

132

111

201

15

45

13

0

02

0

612

Nguyễn Tri Phương

Phường 6

Phường 7

171

105

07

45

03

0

01

03

276

Lạc Hồng

Phường 12:

Khu phố 4, khu phố 5, khu phố 6, khu phố 7.

Phường 13:

Khu phố 8

Phường 10

148

 

 

 

15

 

101

07

45

07

0

0

0

264

Cách Mạng Tháng Tám

Phường 12:

Khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3,khu phố 8.

Phường 11

Phường 13:

Khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3

96

 

 

 

61

97

07

36

00

03

01

03

254

Diên Hồng

Phường 14

348 (có HK-KT3)

 (HK ngoài Quận)

08

 

45

11

02

01

0

348

Trần Phú

Phường 15

Phường 13:

Khu phố 4, 5, 6, 7

274

115

 

10

40

09

0

01

0

389

Cộng

Công lập

2.600

63

46

07

06

06

2.600

Học sinh có hộ khẩu ngoài quận 10, đã hoàn thành tiểu học tại quận 10 sẽ học lớp 6 tại Trường Diên Hồng nếu có nhu cầu học tại quận 10.

Lớp 6 tăng cường ngoại ngữ: Tuyển sinh vào lớp 6 tăng cường ngoại ngữ (tiếng Anh) đối với học sinh đã được công nhận đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình và có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên và xét tuyển theo phân tuyến.

 

Tên trường

Số lớp tăng cường

Số học sinh

Sĩ số lớp

Ghi chú

(Ghi cụ thể ngoại ngữ tăng cường)

Sương Nguyệt Anh

01

35

35

Tăng cường tiếng Anh

Diên Hồng

01

35

35

Tăng cường tiếng Anh

Hoàng Văn Thụ

02

70

35

Tăng cường tiếng Anh

Nguyễn Tri Phương

01

35

35

Tăng cường tiếng Anh

Cách Mạng Tháng Tám

01

35

35

Tăng cường tiếng Anh

Trần Phú

01

35

35

Tăng cường tiếng Anh

Cộng

06

245

35

Chưa tính trường

THCS Nguyễn văn Tố

Từ ngày 19.6 đến ngày 10.7: Phụ huynh đăng ký nhập học tại các trường THCS theo phân tuyến.

Riêng Trường THCS Nguyễn Văn Tố tuyển 175 học sinh trong đó có 10% dành cho học sinh hoàn thành bậc tiểu học ở các trường ngoài quận 10. Học sinh nộp hồ sơ trong 2 ngày 19-20.6 với điều kiện là học sinh giỏi bậc tiểu học, có hộ khẩu hoặc KT3 tại quận 10 và có điểm kiểm tra học kỳ 2 môn toán, tiếng Việt lớp 5 là 20 điểm.

Ngày 15.7, trường công bố danh sách học sinh trúng tuyển.

B.Thanh

>> TP.HCM: Quận Bình Thạnh, quận 7 công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp
>> Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp tại quận 4, TP.HCM
>> TP.HCM: Quận Gò Vấp, quận 12 công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp
>> TP.HCM: Quận 6 công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.