TP.HCM: Quận 6 công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

04/06/2014 21:01 GMT+7

(TNO) Ngày 4.6, Phòng Giáo dục quận 6, TP.HCM, công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2014-2015.

Mầm non: Học sinh làm hồ sơ nhập học từ ngày 1 đến ngày 29.7, ngày 31.7 các trường công bố danh sách học sinh.

Căn cứ vào nhu cầu nhận trẻ của từng trường, Phòng Giáo dục quận giao chỉ tiêu huy động trẻ vào các trường mầm non như sau:

STT

TRƯỜNG

CHỈ TIÊU

HUY ĐỘNG

PHÂN CHIA CỤ THỂ

THEO CÁC LỚP

01

Mầm Non Rạng Đông 1

206

Nhà trẻ :        40  

Lớp mầm :     95

Lớp chồi :      44

Lớp lá :          27

02

Mầm Non Rạng Đông 2

110

Nhà trẻ :         50

Lớp mầm :      10

Lớp chồi :       30

Lớp lá :           20

03

Mầm Non Rạng Đông 3

105

Nhà trẻ    :       35

Lớp mầm :       20

Lớp chồi  :       20

Lớp lá      :       30   

 

 

 

04

Mầm Non Rạng Đông 4

157

Nhà trẻ     :     84

Lớp mầm :      13

Lớp chồi  :      60

Lớp lá      :

05

Mầm Non Rạng Đông 5

159

Nhà trẻ     :      49

Lớp mầm :      40

Lớp chồi  :      50

Lớp lá      :      20  

06

Mầm Non Rạng Đông 5A

156

Nhà trẻ     :    38

Lớp mầm :     48

Lớp chồi  :     60

Lớp lá      :     10

07

Mầm Non Rạng Đông 6

84

Nhà trẻ     :    66

Lớp mầm :     18

Lớp chồi  :      

Lớp lá      :     

08

Mầm Non Rạng Đông 6A

125

Nhà trẻ     :     38

Lớp mầm :     42

Lớp chồi  :     20

Lớp lá      :     25    

09

Mầm Non Rạng Đông 7

116

Nhà trẻ     :     40

Lớp mầm :      58

Lớp chồi  :      18

Lớp lá      :       

10

Mầm Non Rạng Đông 9A

41

Nhà trẻ     :     25

Lớp mầm :       5

Lớp chồi  :       5

Lớp lá      :       6    

11

Mầm Non Rạng Đông 9

185

Nhà trẻ     :     50

Lớp mầm :     82

Lớp chồi  :     28

Lớp lá      :     25

12

Mầm Non Rạng Đông 10

306

Nhà trẻ     :   100

Lớp mầm :     90

Lớp chồi  :     55

Lớp lá      :     61

13

Mầm Non Rạng Đông 11

156

Nhà trẻ     :     80

Lớp mầm  :    36

Lớp chồi   :    15

Lớp lá       :    25

 

14

Mầm Non Rạng Đông 12

140

Nhà trẻ      :    50

Lớp mầm  :    90

Lớp chồi   : 

Lớp lá       :      

15

Mầm Non Rạng Đông 13

150

Nhà trẻ    :     40

Lớp mầm :     50

Lớp chồi  :     47

Lớp lá      :     13

16

Mầm Non Rạng Đông 14

139

Nhà trẻ     :    30

Lớp mầm :     60

Lớp chồi  :     32

Lớp lá      :     17 

17

Mầm Non Rạng Đông Quận

97

 

Nhà trẻ     :     60

Lớp mầm  :     37

Lớp chồi   :    

Lớp lá       :        

18

Mầm Non Rạng Đông 11A

156

Nhà trẻ     :     50

Lớp mầm  :     57

Lớp chồi   :     49

Lớp lá       :          

 

Lớp 1: UBND các phường gởi giấy báo nhập học đến các hộ gia đình từ ngày 10 đến ngày 20.6. Trường tiểu học nhận hồ sơ từ ngày 1 đến ngày 22.7 và công bố danh sách vào ngày 31.7.

Năm học này, quận 6 tuyển 4.379 học sinh vào lớp 1 theo phân tuyến như sau:           

 

STT

 

Trường

    Chỉ tiêu

 

Địa bàn tuyển sinh

01

Nguyễn Huệ

 

 

232 HS

 

Phường 1:  232

02

Nguyễn Thiện Thuật

155 HS

 

Phường 1 :    55

Phường 2  : 100

03

Kim Đồng

242 HS

 

 Phường 3 :   142

 Phường 7 :  100

04

Nhật Tảo

153 HS

 

Phường 4 :   153

05

Châu Văn Liêm

180 HS

 

 

Phường 5 :   180

 

06

Chi Lăng

 

 

300 HS

 

Phường 5 :      80

 Phường 6 :   220

 

07

Phạm Văn Chí

352 HS

 

Phường 7 :      80

Phường 8 :    135

Phường 10 :  137

 

08

Bình Tiên

270 HS

 

Phường 8 :   125 

Phường 11:      90

Phường 5  :      55

 

09

Lê Văn Tám

309 HS

 

Phường 9 :     159

Phường 12 :   150

 

10

Phú Định

260 HS

 

Phường 10 :   260

 

11

Phù Đổng

 

245 HS

 

Phường 11 :  245

 

 

12

Lam Sơn

 

 

396 HS

 

Phường 12 :  366

Phường 11 :   30

 

13

Him Lam

 

 

140 HS

 

Phường 13 :  140

14

Trương Công Định

399 HS

 

Phường 13 :    280

Phường 14 :    119

 

15

Phú Lâm

480 HS

 

Phường 12 :     50

Phường 13 :   190

Phường 14:    240

 

16

Võ Văn Tần

152 HS

 

Phường 2 :       44

 Phường 5 :      15

Phường 6 :       93

17

Hùng Vương

196 HS

 

Phường 10 :     40

Phường 11 :     58 

Phường 8   :     68

Phường 7 :       30

 

 

Các trường không nhận học sinh ngoài địa bàn quận 6 và chỉ tổ chức lớp bán trú khi đảm bảo tốt các điều kiện về chăm sóc, nuôi dưỡng và cơ sở vật chất. Đối với các trường có các lớp tăng cường tiếng Anh, tăng cường tiếng Hoa không được thu thêm các khoản tiền ngoài qui định.

Lớp 6: Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại quận 6 được phân tuyến vào các trường THCS gần nơi cư trú. Riêng học sinh các phường không có trường THCS trên địa bàn được phân tuyến các trường xa nơi cư trú hơn.

Đối với các trường hợp học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại các quận, huyện khác mà có HKTT hoặc KT3 tại quận 6 nếu có nhu cầu học lớp 6 tại quận 6 thì sẽ được phân bổ vào các trường THCS theo địa bàn cư trú.

Số học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại quận 6, có hộ khẩu thường trú ngoài quận 6 nếu có nhu cầu học lớp 6 tại quận 6 sẽ được phân bổ vào các trường THCS sau: Nguyễn Đức Cảnh, Văn Thân, Đoàn Kết.

Quy định phân tuyến như sau:

STT

      TRƯỜNG

CHỈ TIÊU

                ĐỊA BÀN TUYỂN SINH

01

Bình Tây

(có 2 lớp  TCTA)

528 HS

- HS có HKTT (KT3) tại Phường 1 (233HS); Phường 2 (110 HS); Phường 3 (104HS)

- 81 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Nguyễn Huệ đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của bậc tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

02

Phạm Đình Hổ

(Có 2 lớp TCTA

và 2 lớp TCTH)

450 HS

 

- HS có HKTT (KT3) tại Phường 4  (148 HS)

- Phường 7: HS có HKTT (KT3) khu phố 1, 2, 3 (134 HS)

- 78 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Võ Văn Tần  đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của bậc tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

- 90 học sinh TCTH của trường TH Châu Văn Liêm và Kim Đồng đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTH của bậc học tiểu học và có điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

03

Hậu Giang

(có 2 lớp TCTA)

331 HS

 

- HS có HKTT (KT3) tại Phường 5 (187 HS)

- Phường 6: HS có HKTT (KT3) khu phố 2, 4 (78 HS)

- 66 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Chi lăng đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của bậc tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

04

Nguyễn Đức Cảnh

 

270 HS

(HS hoàn thành chương trình tiểu học tại quận 6 , có HTTT ngoài quận)

- Phường 6: HS có HKTT (KT3) khu phố 1, 3, 5 (146 HS)

- Phường 14: HS có HKTT (KT3) khu phố 1, 2 (124 HS)

 

05

Văn Thân

278 HS

(HS  hoàn thành chương trình tiểu học tại quận 6 , có HTTT ngoài quận)

- HS có HKTT (KT3) tại Phường 8 (278 HS)

 

06

Hoàng Lê Kha

(có 4 lớp TCTA)

467 HS

 

- HS có HKTT (KT3) tại Phường 9 (164HS)

- Phường 13: HS có HKTT (KT3) tại khu phố 1,2 (141 HS)

- 83 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Lê Văn Tám đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của bậc tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

- 79 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Him Lam đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của bậc tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

07

Phú Định

(có 2 lớp TCTA)

427 HS

 

- Phường 7: HS có HKTT (KT3) khu phố 4, 5 (80 HS)

- HS có HKTT (KT3) tại Phường 10 (273HS)

- 74 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Phú Định đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của bậc tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

08

NguyễnVăn Luông

(Có 2 lớp TCTA)

434 HS

 

- Phường 11: HS có HKTT (KT3) khu phố 1, 2, 3, 4 (222 HS)

- Phường 12: HS có HKTT (KT3) khu phố 1, 2, 3 (137 HS)

- 75 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Phù Đổng đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của bậc tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm  trở lên.

09

Đoàn Kết

348 HS (HS  hoàn thành chương trình tiểu học tại quận 6, có HTTT ngoài quận)

- Phường 13: HS có HKTT (KT3) khu phố 3, 4 ,5 (176 HS)

 

- Phường 14: HS có HKTT (KT3) tại khu phố 3,4,5 (172 HS)

 

10

Lam Sơn

(Có 2 lớp TCTA)

489 HS

 

- Phường 11: HS có HKTT (KT3) khu phố 5, 6 (121 HS)

- Phường 12: HS có HKTT (KT3) khu phố 4, 5, 6, 7, 8 (253 HS)

- Phường 13: HS có HKTT (KT3) khu phố 6 (34 HS)

- 81 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Phú Lâm đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của bậc tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

 

Các trường THCS nhận hồ sơ từ ngày 16.6 đến ngày 13.7, công bố danh sách học sinh ngày 15.7.

B.Thanh

>> Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp tại quận 1, TP.HCM
>> Tuyển sinh đầu cấp các địa phương
>> Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp tại quận 5, TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.