TP.HCM: Quận Phú Nhuận không nhận học sinh tiểu học trái tuyến

10/06/2014 16:45 GMT+7

(TNO) Ngày 10.6, Phòng Giáo dục quận Phú Nhuận (TP.HCM) công bố kế hoạch tuyển sinh năm học 2014-2015. Theo đó, năm học này quận sẽ không nhận học sinh học sớm tuổi và học sinh tiểu học trái tuyến.

(TNO) Ngày 10.6, Phòng Giáo dục quận Phú Nhuận (TP.HCM) công bố kế hoạch tuyển sinh năm học 2014-2015.


 Trường mầm non Sơn Ca 11, quận Phú Nhuận - Ảnh: Thanh Hiếu

Theo đó, quận huy động 100% trẻ 5 tuổi đang cư trú trên địa bàn quận vào trường mầm non. Trường đóng trên địa bàn phường nào thì ưu tiên tiếp nhận trẻ trong độ tuổi đi học của phường đó.

Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1 đến 10.7 đối với diện trong tuyến và từ ngày 11.7 trở đi đối với diện trái tuyến (nếu các trường còn chỗ). Kết quả công bố đồng loạt vào ngày 31.7.

Tên phường

Tên trường MG, MN

T. số phòng học

Nhóm trẻ

Mầm

Chồi

Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi

Nhóm

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

Phường 1

MNSC 1

9

3

70

2

60

2

60

2

80

100%

Phường 2

MNSC 2

8

2

60

2

55

2

65

2

65

100%

Phường 3

MNSC 3

8

2

45

2

50

2

70

2

75

100%

Phường 4

MNSC 4

15

4

90

4

100

3

110

4

130

100%

Phường 5

MNSC 5

9

2

68

2

70

2

74

3

128

100%

Phường 7

MNSC 7

14

3

100

3

100

4

140

4

160

100%

Phường 8

MNSC 8

7

2

55

2

70

1

35

2

70

100%

Phường 9

MNSC 9

12

3

75

3

100

3

110

3

120

100%

Phường 10

MNSC 10

16

3

100

4

120

4

140

5

180

100%

Phường 11

MNSC 11

10

2

65

3

105

2

80

3

120

100%

Phường 12

MNSC 12

9

3

65

2

55

2

70

2

75

100%

Phường 14

MNSC 14

9

3

80

2

70

2

80

2

90

100%

Phường 15

MNSC 15

10

3

75

2

60

2

70

3

105

100%

Phường 17

MNSC 17

7

2

45

2

48

1

45

2

62

100%

Phường 5

Hương Sen

6

 

 

2

70

2

80

2

85

100%

Tổng

 

149

37

993

37

1133

34

1229

41

1545

 

 
Lớp 1: Huy động 100% trẻ 6 tuổi đang cư trú trên địa bàn quận vào học lớp 1 theo tuyến do Ban tuyển sinh quận quy định. Không nhận học sinh học sớm tuổi và học sinh trái tuyến ngoài quận. Phấn đấu thực hiện sĩ số lớp theo Điều lệ trường tiểu học (35 học sinh/lớp) và tỷ lệ học sinh bán trú, học 2 buổi/ngày là 80%.

Các trường tiểu học: Cao Bá Quát, Đông Ba, Vạn Tường, Phạm Ngọc Thạch, Lê Đình Chinh, Trung Nhất, Hồ Văn Huê, Nguyễn Đình Chính, Chí Linh và Cổ Loa tổ chức học tiếng Anh tăng cường.

Các trường tiểu học: Cao Bá Quát, Đông Ba, Đặng Văn Ngữ, Vạn Tường, Sông Lô, Lê Đình Chinh, Chí Linh, Phạm Ngọc Thạch, Cổ Loa, Trung Nhất, Hồ Văn Huê và Nguyễn Đình Chính tổ chức học tiếng Anh đề án.

Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1.7 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 31.7. Phân tuyến như sau :

 

Tên trường tiểu học

Tên phường, khu phố

Khả năng nhận

Chỉ tiêu nhận

Tỷ lệ huy động

Tổng số lớp

Số HS/lớp

Số lớp

Học 1 buổi

Học 2 buổi

TCNN

Bán trú

 

SÔNG LÔ

Phường: 1, 2, 3

6

 

 

6

 

6

100%

CỔ LOA

Phường 4

5

 

 

5

4

5

100%

CAO BÁ QUÁT

Phường 5

6

 

 

6

5

5

100%

ĐÔNG BA

Phường 7

6

 

3

3

4

3

100%

HỒ VĂN HUÊ

Phường 9

5

 

 

5

3

5

100%

ĐẶNG VĂN NGỮ

Phường: 8, 10, 11

6

 

 

6

0

6

100%

VẠN TƯỜNG

Phường: 11, 12

3

 

 

3

0

3

100%

NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH

Phường: 8, 12, 15, 17

6

 

 

6

5

6

100%

PHẠM NGỌC THẠCH

Phường: 14

4

 

 

4

3

4

100%

CHÍ LINH

Phường: 13

3

 

 

3

1

2

100%

TRUNG NHẤT

Phường: 1, 2, 15, 17

9

 

5

4

3

5

100%

LÊ ĐÌNH CHINH

Phường: 8, 9, 15, 17

3

 

 

3

1

3

100%

Tổng cộng

 

62

8

54

29

53

(Trường Nguyễn Đình Chính nhận thêm diện thường trú khu phố 3 và 4 của phường 8)

Bảng số liệu chỉ tiêu cụ thể lớp tiếng Anh trường tiểu học

 

Trường tiểu học

Số lớp

tăng cường

Số lớp

đề án

Số

 học sinh

Sĩ số lớp

Ghi chú

(Ghi cụ thể ngoại ngữ tăng cường)

SÔNG LÔ

 

4

140

35

Tiếng Anh

CỔ LOA

4

1

175

35

Tiếng Anh

CAO BÁ QUÁT

5

1

210

35

Tiếng Anh

ĐÔNG BA

4

0

140

35

Tiếng Anh

HỒ VĂN HUÊ

3

0

105

35

Tiếng Anh

ĐẶNG VĂN NGỮ

0

6

210

35

Tiếng Anh

VẠN TƯỜNG

0

3

105

35

Tiếng Anh

NG ĐÌNH CHÍNH

5

0

175

35

Tiếng Anh

PHẠM NGỌC THẠCH

3

1

140

35

Tiếng Anh

CHÍ LINH

1

1

70

35

Tiếng Anh

TRUNG NHẤT

3

1

140

35

Tiếng Anh

LÊ ĐÌNH CHINH

1

2

105

35

Tiếng Anh

Tổng cộng

29

20

1715

 

 

Lớp 6: Tất cả học sinh lớp 5 của các trường tiểu học ở quận Phú Nhuận đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học đều được vào học lớp 6 ở các trường THCS công lập của quận. Phấn đấu thực hiện sĩ số lớp theo Điều lệ trường trung học cơ sở (45 học sinh/lớp) và tỷ lệ học sinh bán trú là 35%, học 2 buổi/ngày là 65%.

Các trường THCS: Độc Lập, Sông Đà, Châu Văn Liêm, Đào Duy Anh và Ngô Tất Tố tiếp nhận học sinh tiếng Anh tăng cường của trường tiểu học Trung Nhất, Hồ Văn Huê, Nguyễn Đình Chính, Chí Linh, Lê Đình Chinh và Cổ Loa. Học sinh được xét tuyển có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6.0 điểm trở lên và được phân tuyến về 5 trường này.

Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15.6 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 15.7

Đối với những học sinh có hộ khẩu tại quận Phú Nhuận đang theo học ngoài quận muốn trở về học tại quận, hiệu trưởng xem xét và giải quyết từng trường hợp tùy theo khả năng còn thu nhận của trường. Thời gian thu nhận hồ sơ từ ngày 15 đến 20.7. Phân tuyến như sau :

Tên trường THCS

Phường / Khu phố

Khả năng nhận

Chỉ tiêu nhận

Ghi chú

T. số lớp

Số HS/lớp

Số lớp

Học 1 buổi

Học 2 buổi

TCNN

Bán trú

CẦU KIỆU

Phường: 1, 2, 15,17

8

40

6

2

 

 

 

ĐỘC LẬP

Phường: 3, 4, 5

10

44

 

 

10

2

3

 

CHÂU VĂN LIÊM

Phường 7, quận Bình Thạnh

6

43

 

 

6

2

2

 

ĐÀO DUY ANH

Phường 12, 15, 17

6

42

 

 

6

2

3

 

SÔNG ĐÀ

Phường 9, quận Gò Vấp

6

46

 

 

6

2

3

 

NGÔ TẤT TỐ

Phường: 8, 10, 11, 13, 14 các quận khác (trừ quận BìnhThạnh và Gò Vấp).

14

44

 

 

14

3

6

 

Tổng cộng

 

50

6

44

11

17

 

 

Bảng số liệu chỉ tiêu cụ thể lớp tăng cường ngoại ngữ trường trung học cơ sở (nếu có)

Trường trung học cơ sở

Số lớp tăng cường

Số học sinh

Sĩ số lớp

Ghi chú

(Ghi cụ thể ngoại ngữ tăng cường)

Độc Lập

2

70

35

Tiếng Anh

Châu Văn Liêm

2

70

35

Tiếng Anh

Đào Duy Anh

2

70

35

Tiếng Anh

Sông Đà

2

70

35

Tiếng Anh

Ngô Tất Tố

3

105

35

Tiếng Anh

Tổng cộng

11

385

35

 

 Bích Thanh

>> TP.HCM: Quận 6 công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp
>> Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp tại quận 1, TP.HCM
>> Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp tại quận 5, TP.HCM 
>> TP.HCM: Quận Gò Vấp, quận 12 công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.